ข่าวสารและโปรโมชั่น

We share our latest update in our blog

นักศึกษาปริญญาโท MBA ขอเข้าเยี่ยมชม บริษัท อุดรกระจกรถยนต์

นักศึกษาปริญญาโท MBA.รุ่น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเข้าเยี่ยมชม บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด โดยมีคุณศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับและ บรรยายถึงความเป็นมาและด้านต่างๆ ของบริษัท ให้กับรุ่นน้อง MBA อย่างเป็นกันเอง

  10514445_694644093939584_2484513902758214626_o   10448696_694643970606263_6465055663738239725_o   10443072_694644090606251_3467031270339902141_o   10480105_694644077272919_5469871956848304274_o   10482272_694644087272918_194356875727603736_o   10550105_694644080606252_8358799944517245416_o 10582800_694644100606250_5216802979612501385_o