ผลงาน / VDO / รายชื่อสมาชิก TQC

WASH UNITED DONMUANG (WUD) ศูนย์บริการเคลือบแก้ว ดอนเมือง

ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์แบบครบวงจร

เคลือบแก้ว Quartz Glass Coating เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz FX ที่ศูนย์เคลือบแก้วชั้นนำ ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลือกใช้

ก้าวสู่ปีที่ 7 อย่างยิ่งใหญ่ กับ W.U.D. (Wash United ดอนเมือง) ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์ระดับพรีเมียมสังกัด Thialand Quartz Club อีก 1 ศูนย์บริการคุณภาพในกรุงเทพฯ โดยศูนย์บริการ W.U.D ตั้งอยู่ย่านดอนเมือง โดยที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากคนรักรถมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มศิลปินดาราที่เรียงแถวเข้ามาใช้บริการไม่ขาด ด้วยคุณภาพแบบบอกกันปากต่อปาก ทำให้เป็น W.U.D. เติบโตอย่างรวดเร็ว

Address: ดอนเมือง 198 ถ.ช่างอากาศอุทิศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
LINE: @W-U-D
Phone: 02-9294247 , 089-5257145