THAILAND QUARTZ CLUB

เราไม่ใช่เพียงพันธมิตรทางธุรกิจเท่านั้น แต่ สำหรับสมาชิก TQC เราคือ ครอบครัวเดียวกัน ที่ดูแลกันตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำธุรกิจ เราให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผนพัฒนารูปแบบธุรกิจ ด้วยความเข้าใจและประสบการณ์กว่า 20 ปี

ในครอบครัวของ TQC เราช่วยเหลือการทำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ เราให้คำแนะนำเรื่องสถานที่การตกแต่ง ออกแบบ และฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกของเรามีความพร้อมสูงสุดในการให้บริการ และเป็นทีรักของคนรักรถทั่วประเทศ


CONTACT US

Facebook: ThailandQuartzClub
LINE: @ThailandQuartzClub
Phone: 02-393-1476-7

HISTORY

2016–present

เพิ่มจำนวนศูนย์บริการ ภาคเหนือเป็นครั้งแรก

Thailand Quartz Club เพิ่มศูนย์บริการ Yuttana พิษณุโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา โดยศูนย์บริการ Yuttana เปิดดำเนินการมามากกว่า 20 ปีแล้วและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักในจังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง

2013–2015

Thailand Quartz Club เติบโตขึ้นอย่างมากจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วระบบพ่น

Quartz Glass Coating ที่นำผู้เชี่ยวชาญมาจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาฝึกอบรม และสร้างองค์กรอย่างแข็งแกร่ง โดยจำนวนพันธมิตรก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในภาคต่างๆ อาทิเช่นภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออกซึ่งมีเมืองท่องเที่ยวอย่าง พัทยา การขยายตัวนี้ ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เพราะเรายังได้รับการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Japan Quartz Club ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคัดเลือกเฉพาะศูนย์บริการระดับยอดฝีมือทั่วประเทศญี่ปุ่น

2010-2013

เราเริ่มต้นขยายสุดยอดเคลือบแก้วระบบทา theGLASS

ซึ่งแต่เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการเฉพาะที่ ศูนย์บริการ 27speed กรุงเทพฯ (ผู้ก่อตั้ง TQC) ซึ่งได้ขยายตัวไปทางภาคใต้ ณ ศูนย์บริการ NewTechnic จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ เป็นที่แรก โดยใช้เวลาเพียงไม่นานก็ประสบความสำเร็จในภาคใต้ จึงถือเป็นการขยายตัวครั้งแรกของ TQC และ theGLASS ตำนานเคลือบแก้วระบบทาที่เติบโตมาพร้อมเคลือบแก้วกัน จน ถึงปัจจุบัน

TQC GLASS COATING SPECIALIST

QUALITY CONTROL

AFTER SERVICE