บทความ

We share our latest update in our blog

เลือกเลขทะเบียนรถให้ตรงกับดวง

4

เลือกเลขทะเบียนรถให้ตรงกับดวงตามวันเกิดของคุณ สำหรับ เลขทะเบียนรถ ซึ่งตัวเจ้าของรถเองก็ไม่สามารถเลือกเลขทะเบียนรถที่เราต้องการ และยังมีศาสตร์ตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย ถ้าหากเจ้าของรถที่มีทะเบียนรถที่มีตัวเลขที่ไม่ดีก็จะปัญหา ฉะนั้นจึงขอเอาศาสตร์หลักใหญ่ๆมาเกี่ยวข้องก็พอ ตัวเลขในทะเบียนรถให้สังเกตจากเลขทะเบียนตัวสุดท้าย ก็พอ
* อย่าให้เป็นตัวเลขที่เป็น
บาปพระเคราะห์ คือ 1 , 3 , 7 , 8 ยกเว้นตัวเลขที่เป็นบาปพระเคราะห์เป็นเดช เป็นศรี และเป็นมนตรี ในวันเกิด
* เลขทะเบียนตัวสุดท้ายที่เป็น
ศุภะเคราะห์ ถือว่าดี เช่น 2 , 4 , 5 , 6 ยกเว้นตัวเลขเหล่านี้ ห้ามเป็นกาลกิณี ในวันเกิดของเจ้าของรถเช่น
คนที่เกิด วันจันทร์ ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 1 คนที่เกิด วันอังคาร ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 2 คนที่เกิด วันพุธกลางวัน ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3 คนที่เกิด วันพุธกลางคืน ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3 กับ 5 คน ที่เกิดวันพฤหัสบดี ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 7 คนที่เกิด วันศุกร์ ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 8 คนที่เกิด วันเสาร์ ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 4 คนที่เกิด วันอาทิตย์ ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 6