ผลงาน / VDO / รายชื่อสมาชิก TQC

HardCore ศูนย์บริการเคลือบแก้ว ภูเก็ต

ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์แบบครบวงจร

เคลือบแก้ว Quartz Glass Coating เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz FX ที่ศูนย์เคลือบแก้วชั้นนำ ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลือกใช้

HardCore สมาชิก TQC ( Thailand Quartz Club ) ภูเก็ต
ภูเก็ต ถือเป็นอีกจังหวัดใหญ่อีกจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ และที่ภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่มีสมาชิกระดับพรีเมียมของ Thailand Quartz Club อยู่เช่นกัน ที่ HardCore Auto detaling ถือเป็นศูนย์บริการเคลือบแก้วและ ดูแลรถยนต์ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์บริการที่ทำเคลือบแก้ว และ เคลือบแว็กซ์รถยนต์อันดับต้นๆในภาคใต้ ด้วยฝีไม้ลายมือ และเข้าถึงใจลูกค้า ด้วยภาษาแบบตรงไปตรงมา ทำให้คนภูเก็ตและจังหวัดรอบข้างเทใจให้มาตลอด โดยมีคุณ ฤภพ อุปัติศฤงค์ หรือคุณโกเอี๋ยว ที่มีฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดาทั้งในงานเคลือบแก้วด้วยระบบพ่น และระบบทา

Address: ภูเก็ต 64/5 วิชิตสงคราม, ตลาดเหนือ, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต 83000
LINE: @HardcoreAuto
Phone: 076-356-000 , 098-789-2654