ข่าวสารและโปรโมชั่น

We share our latest update in our blog

สมาชิก TQC เยี่ยมชม Gloss Line (พัทยา)

 


Member to Member : มิตรภาพระหว่างครอบครัว สมาชิก TQC ด้วยกัน .. ขอบพระคุณผู้บริหาร Udon Auto Glass (สมาชิก TQC อุดรธานี) , 27speed (Founder Member) , WUD (สมาชิก TQC ดอนเมือง) NewTechnic (สมาชิก TQC หาดใหญ่) และ Mr.Masanori Toyoshima ผู้เชี่ยวชาญเคลือบแก้ว theGLASS จากประเทศญี่ปุ่น ที่สละเวลามาเยี่ยมชมกิจการของ Gloss Line (สมาชิก TQC พัทยา) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน "มิตรภาพไร้ขอบเขต" ที่ Thailand Quartz Club

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร UpDate ของ TQC (Thailand Quartz Club) กลุ่มมืออาชีพเคลือบแก้วระบบพ่นได้ที่ Website : www.ThailandQuartzClub.com FaceBook : www.facebook.com/ThailandQuartzClub