ผลงาน / VDO / รายชื่อสมาชิก TQC

Part2 ศูนย์บริการเคลือบแก้ว สาทร - พระราม3

ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์แบบครบวงจร

เคลือบแก้ว Quartz Glass Coating เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz FX ที่ศูนย์เคลือบแก้วชั้นนำ ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลือกใช้

PART2 สมาชิก TQC Thailand Quartz Club กรุงเทพ ( สาธร-พระราม3 )
ศูนย์บริการ Part2 Car Detailingระดับพรีเมียม ใจกลางกรุงเทพ ในย่านสาทรพระราม3 ด้วยบริการเคลือบแก้วระดับพรีเมียมทั้งระบบพ่น และระบบทา ที่รับการฝึกฝนจาก Thailand Quartz Club Specialist จนเกิดความชำนาญ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วภาตใต้ Concept "Sparkle More Shine More"

Address: สาทร 64 ถนนจันทน์ แขวงทุ่มมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
LINE: @Part2
Phone: 095-249-2919 , 02-2861644