Q&A

Questions and Answers
Home / Q&A 
เคลือบแก้วระบบพ่น ไม่ใช่ “เคลือบแก้วด้วยการพ่น”

แท้จริงแล้ว เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz Glass Coating นั้นถูกคิดค้นและมีต้นกำเนิดมาจาก อุตสาหกรรมสีรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวิธีพ่นสีรถยนต์นั้นจะมี สารประกอบ วัตถุดิบ และ กรรมวิธีเฉพาะในระบบพ่น

กล่าวคือ ระบบพ่นสีรถยนต์เป็นต้นแบบของเทคนิคงาน เคลือบแก้วระบบพ่นซึ่งหัวใจหลักจะอยู่ที่ สารประกอบ Silica Quartz ของเคลือบแก้วระบบพ่นจะถอดเอาความสามารถพิเศษใน อุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์มาคือ “การพ่นละอองสารโดยไม่ทิ้งคราบ ไม่ต้องใช้ผ้า หรือ วัสดุใดๆเช็ดตาม”

พ่นจนละอองฟุ้ง ก็ไม่มีของเหลวตกค้าง เพราะละอองเหลวซึ่งเป็นเพียงสารนำพาโมเลกุล Silica Quartz เข้าสู่พื้นผิวรถยนต์ และของเหลวดังกล่าวจะละเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็ว ดังเช่นงานพ่นสีรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกัน

และนี่คือ ข้อแตกต่างระหว่าง เคลือบแก้วจากระบบพ่น กับ งานเคลือบแก้วด้วยการพ่น

ทำไมเคลือบแก้วระบบพ่น ถึงไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าเช็ดตาม

เพราะ งานเคลือบแก้วระบบพ่น แท้จริงแล้วมีจุดกำเนิดเดียวกับ งานทำสีรถยนต์ ด้วยระบบพ่น ในประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมยานยนต์ และ เป็นระบบที่ใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์ชั้นนำหลายแห่งในญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่า ขั้นตอนการพ่น จะไม่มี และ ไม่จำเป็นจะต้องใช้ผ้าหรือวัสดุใดๆในการเช็ดตามเลย

เพราะคุณสมบัติหลักของระบบพ่น ด้วยเทคโนโลยี Quartz Glass Coating ได้ใช้ระบบ การระเหยแบบใหม่ ที่ใช้ในงานพ่นสีของอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ให้ประสิทธิภาพในการแยกของเหลวที่อยู่ใน ละอองสารซีลีก้า 9H ออกไป หลังจากที่ละอองซีลีก้า นั้นไปตกกระทบกับชั้น compound บนผิวสีรถยนต์แล้ว

ทำให้ไม่มีของเหลวใดๆ ตกค้างหลังการทำปฏิกริยาเหลืออยู่ ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตาม หมดกังวล ว่าสารซีลีก้าจะถูกเช็ดออกไป และ การเกิดริ้วรอยขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

ทำไมเคลือบแก้วระดับพรีเมียม ถึงลงทุนเรื่องสถานที่

Thailand Quartz Club จะไม่ใช่ศูนย์บริการเคลือบแก้วที่มี จำนวนสมาชิกมากที่สุด แต่ เรามุ่งมั่นสู่ความเป็น “ศูนย์บริการเคลือบแก้วระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพที่สุด”

เพราะคำนิยาม คำว่า “ศูนย์บริการระดับพรีเมียม” ของเรา ไม่ใช่เป็นเพียง พื้นที่ สำหรับปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ “ศูนย์บริการเคลือบแก้วระดับพรีเมียม” ที่แท้จริงแล้ว สำหรับ สมาชิกของ TQC คือ มาตรฐานใหม่ ของวงการเคลือบแก้วมืออาชีพ

เราคัดเลือกทำเล ที่มีความเหมาะสม ขนาดของพื้นที่ ที่ใหญ่ สามารถรองรับปริมาณ ของรถยนต์ที่รับบริการ และ รอรับบริการ รถทุกคันต้องมีที่จอดเฉพาะ ได้รับการ ปกป้องจากแสงแดดและฝุ่นละออง ขนาดพื้นที่ทุกตารางเมตร ต้องมีความเป็นสัดส่วน ห้องปฎิบัตงานเคลือบแก้วต้องป้องกันฝุ่นละออง มีเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุม อุณหภูมิให้คงที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยคุณภาพ สำหรับงานเคลือบแก้วระบบพ่นของเรา

โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเป็นผู้ตรวจสอบ และ ให้คำแนะนำในการออกแบบให้มี ลักษณะใกล้เคียง และมีความพร้อมไม่ต่างจาก ศูนย์เคลือบแก้วระดับมืออาชีพที่ญี่ปุ่น

ผู้เชี่ยวชาญ สำคัญต่องานเคลือบแก้วอย่างไร

ถึงแม้ความชำนาญงานของช่างผู้ปฏิบัติงาน เกิดจากประสบการณ์ และการฝึกฝนตนเอง แต่นั่นยังไม่เพียงพอ กับมาตรฐานงานเคลือบแก้วของ Thailand Quartz Club ที่ต้องการ เพราะ เราต้องการงานเคลือบแก้วระบบพ่นที่มีคุณภาพ โดยมืออาชีพคนไทย และเป็น ผลงานที่ มืออาชีพชาวญี่ปุ่นยังยอมรับ

ผู้เชี่ยวชาญของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามศาตร์ของการเคลือบแก้วในแต่ละระบบ โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญงานเคลือบแก้วระบบพ่น Quartz Glass Coating และ ผู้เชี่ยวชาญ งานเคลือบแก้วระบบทา ที่ทำงานประสานกัน ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

โดยไปทำเทรนนิ่งให้สมาชิกของเราถึงที่ศูนย์บริการทุกสาขา ทั่วประเทศ ทั้งก่อนเปิดบริการ และ หมั่นไปตรวจสอบคุณภาพงานเคลือบแก้ว หลังจากศูนย์บริการเปิดดำเนินงานไปแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพงานเคลือบแก้ว เทียบเท่าศูนย์บริการมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่น