x Wash Box ศูนย์บริการเคลือบแก้ว มุกดาหาร
ผลงาน / VDO / รายชื่อสมาชิก TQC

Wash Box ศูนย์บริการเคลือบแก้ว มุกดาหาร

ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์แบบครบวงจร

เคลือบแก้ว Quartz Glass Coating เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz FX ที่ศูนย์เคลือบแก้วชั้นนำ ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลือกใช้

Wash Box สมาชิก TQC (Thailand Quartz Club) มุกดาหาร
มุกดาหาร อีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานที่มีสมาชิก Thailand Quartz Club อยู่ด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก Thailand Quartz Club Specialist นานหลายเดือน จนได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดงานเคลือบแก้วทั้งระบบพ่นและระบบทา และใช้เวลาเพียงไม่นานก็เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์บริการเคลือบแก้วระดับพรีเมียมแห่งภาคอีสาน

Address: มุกดาหาร 99/99 ถ.พิทักษ์พนมเขต ตำบลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
LINE: @WashBox
Phone: 097-192-9356 , 094-295-9789